Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A
Slidebild
Slidebild

Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0


Serdecznie witamy

Centralnym punktem odniesienia naszej pracy są ludzie naszego regionu, którym z głęboko ludzką solidarnością wychodzimy naprzeciw i którymi pragniemy się kompetentnie i pieczołowicie zajmować.

Jako przedsiębiorstwo szpitalne podstawowej opieki zdrowotnej dysponujemy 320 miejscami łóżkowymi dla pacjentów opieki stacjonarnej na oddziałach chirurgii (chirurgia ogólna i powypadkowa, ortopedia), internistycznym i ginekologiczno-położniczym.

Szpital Märkisch-Oderland (MOL) oferuje ponadto szereg innych świadczeń w dziedzinie opieki zdrowotnej, takich jak operacje ambulatoryjne, fizykoterapia ambulatoryjna oraz świadczenia specjalne w ramach tzw. wizyt upoważnionych .

Od czasu fuzji, która nastąpiła w roku 2000, w skład Szpitala Märkisch-Oderland wchodzą kliniki w Strausbergu i Wriezen.

Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się o nas więcej, znajdą tu Państwo mnogość informacji o poszczególnych klinikach i świadczonych przez nas usługach, o naszych pracownikach oraz o aktualnej ofercie miejsc pracy i doskonalenia zawodowego, a także o planowanych przedsięwzięciach i kursach. Pacjenci i ich rodziny znajdą tu ważne informacje dot. przyjmowania na leczenie stacjonarne oraz o ofertach dodatkowych naszych placówek z ośrodkami specjalistycznymi włącznie.^