Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A

Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0

Akademicki szpital dydaktyczny
Brandenburskiej Wyższej Szkoły Medycznej

Co musi umieć lekarz lub psycholog kliniczny przyszłości?
„Sukces zależy od odwagi.” – te słowa Theodora Fontane obrała za swoje motto nosząca imię tego słynnego brandenburskiego pisarza Brandenburska Wyższa Szkoła Medyczna [niem. Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, MHB] i na nich też oparła swoją koncepcję kształcenia. Od kwietnia 2015 roku w Neuruppin kształci się studentów w zakresie medycyny i psychologii. Ilości miejsc na tej uczelni nie reguluje numerus clausus. Szpital KHMOL jest aktywnym partnerem w tym projekcie od końca 2014 roku. Umowa z uczelnią o statusie akademickiego szpitala dydaktycznego obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i zgodnie z nią przyszli lekarze mają możliwość odbywania w szpitalu KHMOL praktycznego roku studiów. Ten rok praktyki jest poświęcony w szczególności na kształcenie podczas pracy przy pacjentach. Studenci i studentki mają za zadanie pogłębiać swoją wiedzę medyczną oraz rozwijać umiejętności i zdolności, które nabyli podczas zajęć teoretycznych, i nauczyć się je stosować w indywidualnych przypadkach chorobowych. Dzięki posiadaniu statusu akademickiego szpitala dydaktycznego szpital KHMOL jest uprawniony także do kształcenia w ramach roku praktycznego studentów i studentek innych uczelni medycznych.

Ordynatorzy naszych oddziałów ortopedii i chorób wewnętrznych są zatrudnieni przez uczelnię jako wykładowcy i odpowiadają za kształcenie praktyczne w specjalnościach, w których pracują w szpitalu. Obaj ordynatorzy są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, mogą powoływać się na swoje liczne publikacje i należą do grona głównych autorów wytycznych obowiązujących w dziedzinie medycyny. Jako placówka podstawowej opieki zdrowotnej oferujemy świadczenia we wszystkich specjalnościach wymaganych do kształcenia w ramach roku praktycznego. Studenci i studentki medycyny mogą zatem zaliczyć u nas całą część praktyczną. Przyznanie statusu akademickiego szpitala dydaktycznego jest oznaką szczególnej uznania jakości, a tym samym także podnosi w wyraźny sposób rangę naszej placówki. Rok praktyczny to dla studiujących także możliwość wyrobienia sobie orientacji w poszczególnych specjalnościach medycznych, ponieważ po ukończeniu studiów czeka ich jeszcze dalsze kształcenie, aby uzyskać tytuł lekarza specjalisty. Kto podczas roku praktycznego wiele się nauczył i doświadczył dobrej atmosfery w środowisku zawodowym, być może zdecyduje się na ukończenie specjalizacji w tym samym miejscu.

^