Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A

Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0

Ochrona danych i wyłączenie odpowiedzialności

Wskazania dotyczące ochrony danych

Ogólne oświadczenie o ochronie danych

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na ewidencjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zgodnie z poniższym opisem. Naszą stronę internetową z zasady można odwiedzać bez uprzedniej rejestracji. Przy tej okazji dane, jak np. adresy wywoływanych stron lub nazwy wywoływanych plików, daty oraz godziny, zapisywane są w celach statystycznych na serwerze, jednak nie są one bezpośrednio kojarzone z Państwem. Dane osobiste, zwłaszcza nazwiska, adresy lub adresy e-mail, zapisywane są w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Bez Państwa zezwolenia dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Oświadczenie o ochronie danych w odniesieniu do cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies. Są to małe pliki tekstowe, które podczas wizyty na tejże stronie umożliwiają zapisanie na urządzeniu końcowym specyficznych informacji dotyczących użytkownika. Cookies pozwalają zyskać wiedzę przede wszystkim o częstotliwości odwiedzin i liczbie odwiedzających dane strony, umożliwiają analizę sposobu postępowania przy korzystaniu z strony, ale sprzyjają też nadawaniu naszej ofercie formy przyjaznej dla klienta. Cookies zostają zapisane po zakończeniu korzystania z przeglądarki i mogą być wywołane podczas ponownej wizyty na danej stronie. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, powinni Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, by nie zezwalała na zapisanie cookies.

Źródło: Muster-Datenschutzerklärung von anwalt.de [wzorcowe oświadczenie o ochronie danych na stronie anwalt.de]

Wyłączenie odpowiedzialności

Szpital Märkisch-Oderland Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji przedstawionych w ramach niniejszej oferty internetowej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności, wysuwane przeciwko Szpitalowi Märkisch-Oderland Sp. z o. o., a dotyczące szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym powstałych wskutek korzystania lub niekorzystania z przedstawionych informacji względnie korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Szpital Märkisch-Oderland Sp. z o. o. zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania fragmentów niniejszych stron lub całej oferty, bądź też do czasowego lub ostatecznego wstrzymania jej publikowania bez osobnego powiadomienia.

Odniesienia i linki

Mimo starannej kontroli treści, nie bierzemy odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść stron odwiedzanych z pomocą linków odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody powstałe wskutek korzystania lub niekorzystania z tego rodzaju informacji, odpowiada jedynie dostawca strony, której dotyczy odniesienie, nie zaś Szpital Märkisch-Oderland Sp. z o. o..

Prawo autorskie i prawo do znaków towarowych

Treść niniejszych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Dozwolone jest wykonanie kopii zawartych tu informacji na jednym komputerze do niekomercyjnego, wewnętrznego i osobistego użytku. Grafiki, teksty, logo, zdjęcia itd. mogą być ściągane, powielane, kopiowane, zmieniane, publikowane, przesyłane, przenoszone lub wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie jedynie za pisemnym zezwoleniem Szpitala Märkisch-Oderland Sp. z o. o. W wypadku wymienionych tu nazw produktów i firm może chodzić o zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Bezprawne ich użycie może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi i o zaniechanie.

Prawna skuteczność

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią internetowej oferty Szpitala Märkisch-Oderland Sp. z o. o. Jeżeli pojedyncze sformułowania lub części niniejszego tekstu są lub stały się niezgodne, względnie nie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ma to żadnego wpływu na treść ani ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.


Informacje o rozwiązywaniu sporów online
Nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową w rozumieniu VSBG i nie jesteśmy do tego zobowiązani.


Sitemap
Copyright © 2022, Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH
^