Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A


Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0

Szpital odpowiedni dla pacjentów z cukrzycą

Pacjenci z cukrzycą wymagają szczególnego traktowania. W szpitalu KHMOL pacjenci z cukrzycą są w szczególnie dobrych rękach. Jako pierwszy szpital w Brandenburgii, a drugi w całych Niemczech, został on w listopadzie 2013 roku wyróżniony przez Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne certyfikatem „Szpital odpowiedni dla pacjentów z cukrzycą”.

Trzy z kryteriów, które należy spełnić w tym celu, są szczególnie ważne: musi być dostępny doświadczony lekarz diabetolog, personel pielęgniarski musi być przeszkolony w zakresie diabetologii oraz musi być zapewniona kontrola poziomu cukru we krwi u każdego pacjenta. W opiece nad chorymi na cukrzycę szczególnie istotna jest również współpraca interdyscyplinarna.

W placówkach szpitala KHMOL w momencie przyjęcia do szpitala od każdego pacjenta rutynowo pobierana jest krew, w której między innymi oznaczany jest poziom cukru. W ten sposób często wykrywany jest podwyższony poziom cukru u pacjentów, którzy do tej pory nic o tym nie wiedzieli. Pacjenci tacy są wówczas leczeni również pod kątem cukrzycy. Wysoki poziom cukru we krwi jest czynnikiem ryzyka wystąpienia takich powikłań jak zaburzenia gojenia się ran, niewydolność nerek czy zapalenie płuc. Wszyscy diabetycy mogą od razu wziąć udział w organizowanych przez szpital KHMOL codziennych szkoleniach. Porady są oferowane również rodzinom pacjentów.

Od 2016 roku szpital posiada status placówki leczniczej dla chorych na cukrzycę typu 1 i 2. Nasz zespół kierowany przez lekarza naczelnego, panią dr Cristine Pietsch, może również pochwalić się szczególną wiedzą w zakresie opieki nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej.
Zespół stopy cukrzycowej należy zdecydowanie do najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Dotknięci nim pacjenci bardzo cierpią z powodu tej dolegliwości. Mobilność i jakość życia są u nich znacznie ograniczone, a przebieg leczenia jest często trudny i długotrwały i wymaga wiele cierpliwości i zrozumienia ze strony pacjenta. W całym kraju na zespół stopy cukrzycowej cierpi około miliona osób. Liczba amputacji nóg sięgająca nawet 40 tysięcy rocznie pokazuje, że działania profilaktyczne i terapeutyczne nie są jeszcze tak skuteczne, jak życzyliby sobie tego diabetolodzy. W wielu przypadkach pacjenci zgłaszają się do lekarza zbyt późno, ponieważ nie wiedzą, że nawet drobne urazy mogą w krótkim czasie doprowadzić do amputacji.

Od 2018 roku nasz szpital został uznany za placówkę zarówno ambulatoryjnego, jak i stacjonarnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Dzięki temu ważnemu miernikowi jakości możemy znacząco przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej na naszym całym obszarze działania.


^