Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A


Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0

Szpitalna izba przyjęć – placówka ratunkowa

Nad Państwa bezpieczeństwem przez 24 godziny na dobę czuwa zespół przychodni pierwszej pomocy. Izba przyjęć – placówka ratunkowa kierowana jest przez lekarzy kliniki chirurgii powypadkowej i obsadzana interdyscyplinarnie przez lekarzy wszystkich klinik szpitala. Lekarz dyżurny izby przyjęć, po wstępnym zbadaniu pacjenta, w zależności od stwierdzonego rodzaju i stopnia schorzenia lub urazu wzywa innych kolegów specjalistów.

Pacjenci dostarczani przez pogotowie ratunkowe

Do izby przyjęć – placówki ratunkowej dostarczani są wszyscy pacjenci przewożeni przez pogotowie ratunkowe lub transport medyczny w pozycji leżącej. W zależności od wyniku badania lekarskiego i diagnostyki, następuje przyjęcie na leczenie stacjonarne w naszym szpitalu, przewóz do innego szpitala bądź skierowanie na leczenie ambulatoryjne i zwolnienie do domu.


Gorąca linia: 0160 90 171 458

Pacjenci z ostrymi dolegliwościami

Pacjenci z ostrym problemem zdrowotnym, który wystąpił w godzinach nocnych lub podczas weekendu, kiedy przychodnie zwykle są zamknięte, powinni w pierwszym rzędzie skorzystać z dyżurującego ośrodka kasy chorych. Jeśli jest on niedostępny, wtedy nasza przychodnia pierwszej pomocy staje się również miejscem przyjęć wszystkich pacjentów zgłaszających się indywidualnie. Postępowanie jest takie same jak w wypadku pacjentów transportowanych w pozycji leżącej. Pacjenci z ostrymi, nowymi lub nasilającymi się dolegliwościami na skutek wypadku przy pracy są zawsze przyjmowani w izbie przyjęć – placówce ratunkowej, także poza godzinami pracy przychodni. W takim wypadku korzystanie z dyżurującej placówki kasy chorych nie jest wymagane.

Pacjenci wezwani na leczenie stacjonarne

Pacjenci wezwani na leczenie stacjonarne proszeni są o zgłaszanie się najpierw w izbie przyjęć. Nastąpi tam badanie wstępne lub skierowanie na przewidziany oddział.

Pacjenci wezwani na wizytę u lekarza orzecznika ubezpieczeń wypadkowych

Lekarz orzecznik ubezpieczeń wypadkowych przyjmuje w izbie przyjęć – placówce ratunkowej z reguły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 10:00. Przy określonych stanach urazowych, wymagających dłuższego badania przez lekarza orzecznika, przypadek taki zostaje przedstawiony lekarzowi naczelnemu chirurgii wypadkowej podczas jego godzin przyjęć. Lekarz naczelny przyjmuje w przychodni ambulatoryjnej oddziału 1 na parterze.

Transport medyczny mogą Państwo zamówić za pośrednictwem któregokolwiek przedsiębiorstwa taksówkowego lub poprzez Niemiecki Czerwony Krzyż.

^