Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A


Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0

System zarządzania wypisem

Od kilku lat wszystkie szpitale są zobowiązane do stosowania tzw. systemu zarządzania wypisem zgodnie z § 39, ust. 1a, str. 9 SGB V (niemiecki kodeks socjalny). Jeśli trafiają Państwo do naszego szpitala w trybie nagłym lub na zaplanowane leczenie, już w momencie przyjęcia planujemy działania związane z wypisem. Chcemy bowiem zagwarantować Państwu ciągłość opieki pomiędzy obszarem szpitalnym i ambulatoryjnym, aby po wypisie mieli Państwo wszystko, czego potrzebują. Na okres przejściowy bezpośrednio po pobycie w szpitalu aż do momentu podjęcia dalszego leczenia przez Waszego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę jesteśmy w ograniczonym zakresie uprawnieni do przepisywania leków, środków leczniczych i pomocniczych oraz domowej opieki pielęgniarskiej lub do stwierdzenia Państwa niezdolności do pracy.

Przy przyjęciu
Podczas przyjmowania do szpitala personel lekarski, a następnie pielęgniarski przeprowadzi z Państwem wywiad i oceni Państwa stan zdrowia podczas tzw. rozmowy wstępnej. Oceny te są później porównywane ze sobą i podejmowane są dalsze działania. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na opiekę poszpitalną, np. jeśli będziecie Państwo zmuszeni przeorganizować swoje życie codzienne, będziecie potrzebować dodatkowych zabiegów, opieki lub pomocy w ubieganiu się o różne świadczenia, nasi pracownicy społeczni chętnie pomogą Państwu w zaplanowaniu czasu po wypisie.
Wypis
Podczas codziennego obchodu oddziału planowany jest i omawiany z Państwem przewidywany termin wypisu. Jeśli ze strony szpitala zostały podjęte wszystkie niezbędne działania i nastąpiła poprawa Państwa stanu zdrowia, lekarze prowadzący ustalą termin wypisu. O fakcie tym zostaną Państwo i Państwa bliscy poinformowani na 24 godziny przed wypisem.
Czy macie wszystko?
Prosimy nie zapomnieć o zabraniu ze sobą swoich rzeczy osobistych oraz zdeponowanych u nas ewentualnie przedmiotów wartościowych.

^