Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A


Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0

Anestezja, medycyna intensywna i ratunkowa

Jak zdradza to już sama nazwa oddziału, w dzisiejszym, nowoczesnym szpitalu anestezjolodzy działają w obszarach przecinania się rozmaitych specjalności, od medycyny ratunkowej po opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi. Wizerunek „lekarza od narkozy“ mocno się zmienił i obejmuje dziś niełatwe zadania zarządzania klinicznego i zarządzania jakością (KTQ – Współpraca w imię Przejrzystości i Jakości w Służbie Zdrowia).

Pracownicy kliniki starają się uczynić Państwa pobyt u nas jak najprzyjemniejszym, a przede wszystkim odsunąć od Państwa strach i ból. W okresie przedoperacyjnym omawiamy wyczerpująco najróżniejsze możliwości anestezji ogólnej i regionalnej oraz późniejszej terapii przeciwbólowej, by w końcu, wraz z Państwem, wybrać postępowanie najbardziej przydatne. Decydujące są w tym wypadku Państwa życzenia, Państwa upodobania i Państwa profil ryzyka.
Towarzyszymy Państwu przez cały okres okołooperacyjny i nieprzerwanie nadzorujemy funkcjonowanie Państwa organów. W razie poważniejszych zabiegów bądź ciężkich urazów i schorzeń, do dyspozycji mamy nowoczesne oddziały intensywnej opieki medycznej w Strausbergu i Wriezen.

Pacjenci mogą tam skorzystać z wszelkich metod aktualnej diagnostyki i terapii, włącznie z inwazyjnym badaniem przepływu krwi, sztucznym oddychaniem i dializą. Zespół pielęgnacyjny oraz lekarze i lekarki z życzliwością i zaangażowaniem zaspokajają wszystkie potrzeby pacjentów, których powierzono im w trudnej fazie życia.

^