Logo des Krankenhauses MOL GmbH
Navigation überspringen
A A A

Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH
Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel. 03341 52-0
Wriezen
Sonnenburger Weg 3
16269 Wriezen
Tel. 033456 40-0


Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne – od pomysłu do realizacji

Transgraniczny projekt i program współpracy między Polską a Brandenburgią

Zgodnie z mottem „redukujmy bariery – wykorzystujmy wspólne mocne strony“, Unia Europejska wspiera region przygraniczny Brandenburgia – Polska z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obie kliniki wykorzystują wspomagany przez Fundusz projekt „INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020“, funkcjonujący w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR“, do pobudzania i rozwijania wymiany specjalistycznej między szpitalami, w tym także do szkolenia lekarzy i fachowego personelu medycznego.

Forum przewiduje transmitowanie na żywo, z Brandenburgii do Polski oraz odwrotnie, operacji bezpośrednio z sal operacyjnych. Zdjęcia trafią z sali operacyjnej w Strausbergu do Gorzowa dzięki małej kamerze umieszczonej w oświetleniu sali operacyjnej. O stronę techniczną zatroszczą się wydziały elektronicznego przetwarzania danych (EPD) i techniki medycznej obu placówek. Po zawarciu umowy, w porozumieniu z partnerami, można będzie dokonać zakupu najnowocześniejszego sprzętu medycznego, operacyjnego i transmisyjnego.

Dla polskich lekarzy szczególnie interesujące są w tym kontekście operacje brzuszne i waginalne. Możliwa jest także transmisja online zabiegów laparoskopowych.

Ponadto, w trakcie trwania projektu, mają się odbyć cztery duże, wspólne konferencje specjalistyczne dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego. Ich celem jest zawsze wzajemna wymiana doświadczeń. Dlatego też bardzo ważne są przede wszystkim obustronne wizyty.

Tereny wiejskie i regiony przygraniczne mają szczególnie wiele do nadrobienia w stosunku do obszarów metropolitalnych. Dzięki niniejszemu projektowi dystans ten ma się zmniejszyć, ma się też uwidocznić kawałek zjednoczonej Europy. Lecz owe zabiegi wspierające mają wyjść na dobre nie tylko regionowi, czy też obu szpitalom. Korzyści z tej współpracy odniosą także pacjentki po stronie polskiej i niemieckiej. Nowe wyposażenie i lepsze, ściślej wzajemnie powiązane szkolenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego doprowadzą do lepiej ustrukturyzowanej i zorganizowanej opieki nad pacjentami.Sitemap
Copyright © 2022, Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH
^